ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شبلو – شریف‌بیگلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شبلو – شریف‌بیگلو مدارس تیزهوشان شبلو – شریف‌بیگلو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان شبلو …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شبلو – شریف‌بیگلو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شبلو – شریف‌بیگلو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شبلو – شریف‌بیگلو : آزمون مدارس تیزهوشان شبلو – شریف‌بیگلو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شبلو – شریف‌بیگلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شبلو – شریف‌بیگلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شبلو – شریف‌بیگلو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره

کارت ورود به جلسه تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد حاجی مامیان – حاچی دره

ثبت نام مدارس شاهد حاجی مامیان – حاچی دره ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد حاجی مامیان – حاچی دره در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد حاجی مامیان – حاچی دره طبق روال سال …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره مدارس تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره : آزمون مدارس تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حاجی مامیان – حاچی دره

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حاجی مامیان – حاچی دره ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حاجی مامیان – حاچی دره  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی : آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی : آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب