Home / مدارس نمونه و تیزهوشان (page 5)

مدارس نمونه و تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی حسین بگ – کرآباد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی حسین بگ – کرآباد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی حسین بگ – کرآباد : آزمون مدارس تیزهوشان کانی حسین بگ – کرآباد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کانی حسین بگ – کرآباد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کانی حسین بگ – کرآباد مدارس تیزهوشان کانی حسین بگ – کرآباد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد کانی حسین بگ – کرآباد

ثبت نام مدارس شاهد کانی حسین بگ – کرآباد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کانی حسین بگ – کرآباد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کانی حسین بگ – کرآباد طبق روال سال …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کانی حسین بگ – کرآباد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کانی حسین بگ – کرآباد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کانی حسین بگ – کرآباد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان زرینه ورمزیار – سراب قره خان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان زرینه ورمزیار – سراب قره خان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان زرینه ورمزیار – سراب قره خان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد زرینه ورمزیار – سراب قره خان

ثبت نام مدارس شاهد زرینه ورمزیار – سراب قره خان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد زرینه ورمزیار – سراب قره خان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد زرینه ورمزیار – سراب قره خان …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زرینه ورمزیار – سراب قره خان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زرینه ورمزیار – سراب قره خان مدارس تیزهوشان زرینه ورمزیار – سراب قره خان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زرینه ورمزیار – سراب قره خان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زرینه ورمزیار – سراب قره خان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زرینه ورمزیار – سراب قره خان : آزمون مدارس تیزهوشان زرینه ورمزیار – سراب قره خان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زرینه ورمزیار – سراب قره خان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زرینه ورمزیار – سراب قره خان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زرینه ورمزیار – سراب قره خان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آباد وزیر – تازه‌آباد هیجان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آباد وزیر – تازه‌آباد هیجان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آباد وزیر – تازه‌آباد هیجان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب