Home / مدارس نمونه و تیزهوشان (page 5)

مدارس نمونه و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان لاوین – ماشکان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان لاوین – ماشکان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان لاوین – ماشکان  را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد لاوین – ماشکان

ثبت نام مدارس شاهد لاوین – ماشکان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد لاوین – ماشکان  در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد لاوین – ماشکان  طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان لاوین – ماشکان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان لاوین – ماشکان مدارس تیزهوشان لاوین – ماشکان   هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان لاوین …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لاوین – ماشکان   

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لاوین – ماشکان    اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لاوین – ماشکان  : آزمون مدارس تیزهوشان لاوین – ماشکان  هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لاوین – ماشکان  

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لاوین – ماشکان   ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لاوین – ماشکان   : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لاوین – ماشکان  

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لاوین – ماشکان   ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لاوین – ماشکان   : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرباغچه – سردکوهستان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرباغچه – سردکوهستان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سرباغچه – سردکوهستان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد سرباغچه – سردکوهستان

ثبت نام مدارس شاهد سرباغچه – سردکوهستان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سرباغچه – سردکوهستاندر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سرباغچه – سردکوهستانطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرباغچه – سردکوهستان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرباغچه – سردکوهستان مدارس تیزهوشان سرباغچه – سردکوهستان هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سرباغچه …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرباغچه – سردکوهستان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرباغچه – سردکوهستان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرباغچه – سردکوهستان : آزمون مدارس تیزهوشان سرباغچه – سردکوهستان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب