Home / مدارس نمونه و تیزهوشان (page 30)

مدارس نمونه و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره

کارت ورود به جلسه تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد حاجی مامیان – حاچی دره

ثبت نام مدارس شاهد حاجی مامیان – حاچی دره ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد حاجی مامیان – حاچی دره در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد حاجی مامیان – حاچی دره طبق روال سال …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره مدارس تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره : آزمون مدارس تیزهوشان حاجی مامیان – حاچی دره هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حاجی مامیان – حاچی دره

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حاجی مامیان – حاچی دره ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حاجی مامیان – حاچی دره  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی : آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی : آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد شیخ سلوی – صوفعلی

ثبت نام مدارس شاهد شیخ سلوی – صوفعلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد شیخ سلوی – صوفعلیدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد شیخ سلوی – صوفعلیطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی مدارس تیزهوشان شیخ سلوی – صوفعلی هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شیخ سلوی – صوفعلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شیخ سلوی – صوفعلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شیخ سلوی – صوفعلی : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب