Home / مدارس نمونه و تیزهوشان (page 3)

مدارس نمونه و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بچه‌جیک – براسب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بچه‌جیک – براسب کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بچه‌جیک – براسب را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد بچه‌جیک – براسب

ثبت نام مدارس شاهد بچه‌جیک – براسب ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بچه‌جیک – براسب در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بچه‌جیک – براسب طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بچه‌جیک – براسب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بچه‌جیک – براسب مدارس تیزهوشان بچه‌جیک – براسب  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بچه‌جیک …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بچه‌جیک – براسب  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بچه‌جیک – براسب   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بچه‌جیک – براسب : آزمون مدارس تیزهوشان بچه‌جیک – براسب هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بچه‌جیک – براسب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بچه‌جیک – براسب ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بچه‌جیک – براسب  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شبلو – شریف‌بیگلو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شبلو – شریف‌بیگلو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان شبلو – شریف‌بیگلو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد شبلو – شریف‌بیگلو

ثبت نام مدارس شاهد شبلو – شریف‌بیگلو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد شبلو – شریف‌بیگلو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد شبلو – شریف‌بیگلو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شبلو – شریف‌بیگلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شبلو – شریف‌بیگلو مدارس تیزهوشان شبلو – شریف‌بیگلو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان شبلو …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شبلو – شریف‌بیگلو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شبلو – شریف‌بیگلو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شبلو – شریف‌بیگلو : آزمون مدارس تیزهوشان شبلو – شریف‌بیگلو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شبلو – شریف‌بیگلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شبلو – شریف‌بیگلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شبلو – شریف‌بیگلو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب