Home / مدارس نمونه و تیزهوشان (page 3)

مدارس نمونه و تیزهوشان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خنجره سفلی – خواشت

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خنجره سفلی – خواشت مدارس تیزهوشان خنجره سفلی – خواشت  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد خنجره سفلی – خواشت

ثبت نام مدارس شاهد خنجره سفلی – خواشت ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد خنجره سفلی – خواشت در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد خنجره سفلی – خواشت طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خنجره سفلی – خواشت  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خنجره سفلی – خواشت   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خنجره سفلی – خواشت : آزمون مدارس تیزهوشان خنجره سفلی – خواشت هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خنجره سفلی – خواشت

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خنجره سفلی – خواشت ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خنجره سفلی – خواشت  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کانی سانان – کانی سپیکه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کانی سانان – کانی سپیکه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کانی سانان – کانی سپیکه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد کانی سانان – کانی سپیکه

ثبت نام مدارس شاهد کانی سانان – کانی سپیکه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کانی سانان – کانی سپیکه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کانی سانان – کانی سپیکه طبق روال سال …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کانی سانان – کانی سپیکه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کانی سانان – کانی سپیکه مدارس تیزهوشان کانی سانان – کانی سپیکه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی سانان – کانی سپیکه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی سانان – کانی سپیکه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی سانان – کانی سپیکه : آزمون مدارس تیزهوشان کانی سانان – کانی سپیکه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی سانان – کانی سپیکه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی سانان – کانی سپیکه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی سانان – کانی سپیکه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کبودخانی سفلی – کبودخانی علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کبودخانی سفلی – کبودخانی علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کبودخانی سفلی – کبودخانی علیا : آزمون مدارس تیزهوشان کبودخانی سفلی – کبودخانی علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مطلب