Home / مدارس نمونه و تیزهوشان (page 24)

مدارس نمونه و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قلعه روستائی – کلها

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قلعه روستائی – کلها کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قلعه روستائی – کلها را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد قلعه روستائی – کلها

ثبت نام مدارس شاهد قلعه روستائی – کلها ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قلعه روستائی – کلها در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قلعه روستائی – کلها طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قلعه روستائی – کلها

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قلعه روستائی – کلها مدارس تیزهوشان قلعه روستائی – کلها  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قلعه روستائی – کلها  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قلعه روستائی – کلها   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قلعه روستائی – کلها : آزمون مدارس تیزهوشان قلعه روستائی – کلها هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قلعه روستائی – کلها

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قلعه روستائی – کلها ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قلعه روستائی – کلها  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کرگلین – کشرود

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کرگلین – کشرود کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کرگلین – کشرود را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد کلاله‌چین – کلین رود

ثبت نام مدارس شاهد کلاله‌چین – کلین رود ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کلاله‌چین – کلین رود در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کلاله‌چین – کلین رود طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کلاله‌چین – کلین رود

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کلاله‌چین – کلین رود مدارس تیزهوشان کلاله‌چین – کلین رود  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلاله‌چین – کلین رود  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلاله‌چین – کلین رود   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلاله‌چین – کلین رود : آزمون مدارس تیزهوشان کلاله‌چین – کلین رود هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کلاله‌چین – کلین رود

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کلاله‌چین – کلین رود ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کلاله‌چین – کلین رود  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب