Home / مدارس نمونه و تیزهوشان (page 20)

مدارس نمونه و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بالامرزناک – بالامیرکلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بالامرزناک – بالامیرکلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بالامرزناک – بالامیرکلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد بالامرزناک – بالامیرکلا

ثبت نام مدارس شاهد بالامرزناک – بالامیرکلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بالامرزناک – بالامیرکلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بالامرزناک – بالامیرکلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بالامرزناک – بالامیرکلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بالامرزناک – بالامیرکلا مدارس تیزهوشان بالامرزناک – بالامیرکلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بالامرزناک …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بالامرزناک – بالامیرکلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بالامرزناک – بالامیرکلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بالامرزناک – بالامیرکلا : آزمون مدارس تیزهوشان بالامرزناک – بالامیرکلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بالامرزناک – بالامیرکلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بالامرزناک – بالامیرکلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بالامرزناک – بالامیرکلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فیروزکلا وسطی – فیره

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فیروزکلا وسطی – فیره کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان فیروزکلا وسطی – فیره را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد فیروزکلا وسطی – فیره

ثبت نام مدارس شاهد فیروزکلا وسطی – فیره ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد فیروزکلا وسطی – فیره در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد فیروزکلا وسطی – فیره طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فیروزکلا وسطی – فیره

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فیروزکلا وسطی – فیره مدارس تیزهوشان فیروزکلا وسطی – فیره  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فیروزکلا وسطی – فیره  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فیروزکلا وسطی – فیره   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فیروزکلا وسطی – فیره : آزمون مدارس تیزهوشان فیروزکلا وسطی – فیره هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فیروزکلا وسطی – فیره

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فیروزکلا وسطی – فیره ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فیروزکلا وسطی – فیره  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب