Home / مدارس نمونه و تیزهوشان (page 20)

مدارس نمونه و تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرکارآباد – سرگزه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرکارآباد – سرگزه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرکارآباد – سرگزه : آزمون مدارس تیزهوشان سرکارآباد – سرگزه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرکارآباد – سرگزه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرکارآباد – سرگزه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سرکارآباد – سرگزه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرکارآباد – سرگزه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرکارآباد – سرگزه مدارس تیزهوشان سرکارآباد – سرگزه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سرکارآباد …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرکارآباد – سرگزه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرکارآباد – سرگزه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرکارآباد – سرگزه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دیزج حسن بیگ – رحمانلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دیزج حسن بیگ – رحمانلو مدارس تیزهوشان دیزج حسن بیگ – رحمانلو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دیزج حسن بیگ – رحمانلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دیزج حسن بیگ – رحمانلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دیزج حسن بیگ – رحمانلو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دیزج سفید – دیلم شاه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دیزج سفید – دیلم شاه مدارس تیزهوشان دیزج سفید – دیلم شاه هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دیزج سفید – دیلم شاه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دیزج سفید – دیلم شاه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دیزج سفید – دیلم شاه : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ساری بیگلو – ساری یاتاق

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ساری بیگلو – ساری یاتاق مدارس تیزهوشان ساری بیگلو – ساری یاتاق هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ساری بیگلو – ساری یاتاق

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ساری بیگلو – ساری یاتاق ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ساری بیگلو – ساری یاتاق : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب