Home / مدارس نمونه و تیزهوشان (page 2)

مدارس نمونه و تیزهوشان

ثبت نام مدارس شاهد دروله بالا – خیل‌فیاتک یکن

ثبت نام مدارس شاهد دروله بالا – خیل‌فیاتک یکن ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دروله بالا – خیل‌فیاتک یکن در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دروله بالا – خیل‌فیاتک یکن طبق روال سال …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دروله بالا – خیل‌فیاتک یکن

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دروله بالا – خیل‌فیاتک یکن مدارس تیزهوشان دروله بالا – خیل‌فیاتک یکن  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دروله بالا – خیل‌فیاتک یکن  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دروله بالا – خیل‌فیاتک یکن   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دروله بالا – خیل‌فیاتک یکن : آزمون مدارس تیزهوشان دروله بالا – خیل‌فیاتک یکن هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دروله بالا – خیل‌فیاتک یکن

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دروله بالا – خیل‌فیاتک یکن ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دروله بالا – خیل‌فیاتک یکن  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سربناو – سرپنبه دول

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سربناو – سرپنبه دول ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سربناو – سرپنبه دول  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سربناو – سرپنبه دول  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سربناو – سرپنبه دول   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سربناو – سرپنبه دول : آزمون مدارس تیزهوشان سربناو – سرپنبه دول هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سربناو – سرپنبه دول

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سربناو – سرپنبه دول مدارس تیزهوشان سربناو – سرپنبه دول  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد سربناو – سرپنبه دول

ثبت نام مدارس شاهد سربناو – سرپنبه دول ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سربناو – سرپنبه دول در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سربناو – سرپنبه دول طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سربناو – سرپنبه دول

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سربناو – سرپنبه دول کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سربناو – سرپنبه دول را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خنجره سفلی – خواشت

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خنجره سفلی – خواشت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان خنجره سفلی – خواشت را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب