Home / مدارس نمونه و تیزهوشان (page 2)

مدارس نمونه و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کنزق – گازیر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کنزق – گازیر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کنزق – گازیر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد کنزق – گازیر

ثبت نام مدارس شاهد کنزق – گازیر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کنزق – گازیر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کنزق – گازیر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کنزق – گازیر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کنزق – گازیر مدارس تیزهوشان کنزق – گازیر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کنزق …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کنزق – گازیر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کنزق – گازیر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کنزق – گازیر : آزمون مدارس تیزهوشان کنزق – گازیر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کنزق – گازیر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کنزق – گازیر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کنزق – گازیر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نوراله بیگلو – نولو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نوراله بیگلو – نولو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان نوراله بیگلو – نولو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد نوراله بیگلو – نولو

ثبت نام مدارس شاهد نوراله بیگلو – نولو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد نوراله بیگلو – نولو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد نوراله بیگلو – نولو طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نوراله بیگلو – نولو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نوراله بیگلو – نولو مدارس تیزهوشان نوراله بیگلو – نولو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نوراله بیگلو – نولو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نوراله بیگلو – نولو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نوراله بیگلو – نولو : آزمون مدارس تیزهوشان نوراله بیگلو – نولو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نوراله بیگلو – نولو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نوراله بیگلو – نولو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نوراله بیگلو – نولو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب