Home / مدارس نمونه و تیزهوشان (page 12)

مدارس نمونه و تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پایین‌دواب – پل‌پا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پایین‌دواب – پل‌پا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پایین‌دواب – پل‌پا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد پایین‌دواب – پل‌پا

ثبت نام مدارس شاهد پایین‌دواب – پل‌پا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پایین‌دواب – پل‌پا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پایین‌دواب – پل‌پا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌دواب – پل‌پا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌دواب – پل‌پا مدارس تیزهوشان پایین‌دواب – پل‌پا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پایین‌دواب …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا : آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایین‌دواب – پل‌پا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایین‌دواب – پل‌پا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایین‌دواب – پل‌پا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گیله‌کلا سفلی – گیله‌کلا علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گیله‌کلا سفلی – گیله‌کلا علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گیله‌کلا سفلی – گیله‌کلا علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد گیله‌کلا سفلی – گیله‌کلا علیا

ثبت نام مدارس شاهد گیله‌کلا سفلی – گیله‌کلا علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گیله‌کلا سفلی – گیله‌کلا علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گیله‌کلا سفلی – گیله‌کلا علیا طبق روال سال …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گیله‌کلا سفلی – گیله‌کلا علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گیله‌کلا سفلی – گیله‌کلا علیا مدارس تیزهوشان گیله‌کلا سفلی – گیله‌کلا علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین : آزمون مدارس تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب