Home / مدارس نمونه و تیزهوشان (page 11)

مدارس نمونه و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تسبیح‌کلا – تنه‌رز

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تسبیح‌کلا – تنه‌رز کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تسبیح‌کلا – تنه‌رز را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان درویش‌خلک – دوقانلو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان درویش‌خلک – دوقانلو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان درویش‌خلک – دوقانلو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد درویش‌خلک – دوقانلو

ثبت نام مدارس شاهد درویش‌خلک – دوقانلو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد درویش‌خلک – دوقانلو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد درویش‌خلک – دوقانلو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان درویش‌خلک – دوقانلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان درویش‌خلک – دوقانلو مدارس تیزهوشان درویش‌خلک – دوقانلو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان درویش‌خلک …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان درویش‌خلک – دوقانلو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان درویش‌خلک – دوقانلو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان درویش‌خلک – دوقانلو : آزمون مدارس تیزهوشان درویش‌خلک – دوقانلو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی درویش‌خلک – دوقانلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی درویش‌خلک – دوقانلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی درویش‌خلک – دوقانلو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا

ثبت نام مدارس شاهد حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا طبق روال سال …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا مدارس تیزهوشان حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا : آزمون مدارس تیزهوشان حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مطلب