Home / مدارس نمونه و تیزهوشان

مدارس نمونه و تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کچکبل علیا – کلینه پایدار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کچکبل علیا – کلینه پایدار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کچکبل علیا – کلینه پایدار  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کچکبل علیا – کلینه پایدار  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کچکبل علیا – کلینه پایدار   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کچکبل علیا – کلینه پایدار : آزمون مدارس تیزهوشان کچکبل علیا – کلینه پایدار هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کچکبل علیا – کلینه پایدار

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کچکبل علیا – کلینه پایدار مدارس تیزهوشان کچکبل علیا – کلینه پایدار  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد کچکبل علیا – کلینه پایدار

ثبت نام مدارس شاهد کچکبل علیا – کلینه پایدار ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کچکبل علیا – کلینه پایدار در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کچکبل علیا – کلینه پایدار طبق روال سال …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کچکبل علیا – کلینه پایدار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کچکبل علیا – کلینه پایدار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کچکبل علیا – کلینه پایدار را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد باباکوسه علیا – بان زلان بالا

ثبت نام مدارس شاهد باباکوسه علیا – بان زلان بالا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد باباکوسه علیا – بان زلان بالا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد باباکوسه علیا – بان زلان بالا …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان باباکوسه علیا – بان زلان بالا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان باباکوسه علیا – بان زلان بالا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان باباکوسه علیا – بان زلان بالا : آزمون مدارس تیزهوشان باباکوسه علیا – بان زلان بالا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان باباکوسه علیا – بان زلان بالا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان باباکوسه علیا – بان زلان بالا مدارس تیزهوشان باباکوسه علیا – بان زلان بالا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان باباکوسه علیا – بان زلان بالا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان باباکوسه علیا – بان زلان بالا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان باباکوسه علیا – بان زلان بالا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دروله بالا – خیل‌فیاتک یکن

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دروله بالا – خیل‌فیاتک یکن کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دروله بالا – خیل‌فیاتک یکن را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب