Home / مدارس نمونه و تیزهوشان

مدارس نمونه و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان محبوب‌کندی – لوله‌درق‌حاج‌نجف

کارت ورود به جلسه تیزهوشان محبوب‌کندی – لوله‌درق‌حاج‌نجف کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان محبوب‌کندی – لوله‌درق‌حاج‌نجف را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد محبوب‌کندی – لوله‌درق‌حاج‌نجف

ثبت نام مدارس شاهد محبوب‌کندی – لوله‌درق‌حاج‌نجف ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد محبوب‌کندی – لوله‌درق‌حاج‌نجف در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد محبوب‌کندی – لوله‌درق‌حاج‌نجف طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان محبوب‌کندی – لوله‌درق‌حاج‌نجف

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان محبوب‌کندی – لوله‌درق‌حاج‌نجف مدارس تیزهوشان محبوب‌کندی – لوله‌درق‌حاج‌نجف  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان محبوب‌کندی …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان محبوب‌کندی – لوله‌درق‌حاج‌نجف  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان محبوب‌کندی – لوله‌درق‌حاج‌نجف   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان محبوب‌کندی – لوله‌درق‌حاج‌نجف : آزمون مدارس تیزهوشان محبوب‌کندی – لوله‌درق‌حاج‌نجف هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی محبوب‌کندی – لوله‌درق‌حاج‌نجف

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی محبوب‌کندی – لوله‌درق‌حاج‌نجف ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی محبوب‌کندی – لوله‌درق‌حاج‌نجف  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خداقلی‌قشلاق – خط پرست

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خداقلی‌قشلاق – خط پرست کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان خداقلی‌قشلاق – خط پرست را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد خداقلی‌قشلاق – خط پرست

ثبت نام مدارس شاهد خداقلی‌قشلاق – خط پرست ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد خداقلی‌قشلاق – خط پرست در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد خداقلی‌قشلاق – خط پرست طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خداقلی‌قشلاق – خط پرست

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خداقلی‌قشلاق – خط پرست مدارس تیزهوشان خداقلی‌قشلاق – خط پرست  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خداقلی‌قشلاق – خط پرست  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خداقلی‌قشلاق – خط پرست   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خداقلی‌قشلاق – خط پرست : آزمون مدارس تیزهوشان خداقلی‌قشلاق – خط پرست هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خداقلی‌قشلاق – خط پرست

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خداقلی‌قشلاق – خط پرست ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خداقلی‌قشلاق – خط پرست  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب